Kdo jsme
 
Domů
Základní info o ČČK
Kdo jsme
Kontakt
Nabídka  kurzů
Rekondiční pobyty
Nabízené služby
Dárcovství krve
Plán akcí
Publikace
Podpořte nás
Fotogalerie
Aktuality

 

MS ČČK Nymburska
 

Oblastní spolek Českého červeného kříže Nymburk (OS ČČK) tvoří místní skupiny Českého červeného kříže.

odrážka

Orgány Úřadu oblastního spolku ČČK jsou:

  •  Valné shromáždění (tvořeno 1 zástupcem MS ČČK)

  •  Oblastní výkonná

odrážka

Dozorčí rada: Ota Šafařík, Marie Vedralová
 

odrážka

Výkonná rada :

  •  Předseda : Mgr.Jiří Chytil

  •  Místopředseda : Ladislav Vedral

  •  Členové:  Hana Darakevová, Jiří Vomela

         Delegát České komory ČČK: bude zvolen nový

odrážka

Zaměstnanci ÚOS ČČK:

Výkonná ředitelka oblastního spolku Českého červeného kříže: Marie Chytilová

 

 
 

Domů | Základní info o ČČK | Kdo jsme | Kontakt | Nabídka  kurzů | Rekondiční pobyty | Nabízené služby | Dárcovství krve | Plán akcí | Publikace | Podpořte nás | Fotogalerie | Aktuality

Tento server byl naposledy aktualizován dne 19. 02. 2019