Kdo jsme
 
Domů
Základní info o ČČK
Kdo jsme
Kontakt
Nabídka  kurzů
Rekondiční pobyty
Nabízené služby
Dárcovství krve
Plán akcí
Publikace
Podpořte nás
Fotogalerie
Aktuality

 

MS ČČK Nymburska ]
 

Oblastní spolek Českého červeného kříže Nymburk (OS ČČK) tvoří místní skupiny Českého červeného kříže.

odrážka

Orgány Úřadu oblastního spolku ČČK jsou:

  •  Valné shromáždění (tvořeno 1 zástupcem MS ČČK)

  •  Oblastní výkonná

odrážka

Dozorčí rada: Ota Šafařík
 

odrážka

Výkonná rada :

  •  Předseda : Mgr.Jiří Chytil

  •  Místopředseda : Ladislav Vedral

  •  Členové:  Eva Radoňová, Hana Darakevová

         Delegát České komory ČČK: Petra Hájková 

odrážka

Zaměstnanci ÚOS ČČK:

Výkonná ředitelka oblastního spolku Českého červeného kříže: Marie Chytilová

 

 
 

Domů | Základní info o ČČK | Kdo jsme | Kontakt | Nabídka  kurzů | Rekondiční pobyty | Nabízené služby | Dárcovství krve | Plán akcí | Publikace | Podpořte nás | Fotogalerie | Aktuality

Tento server byl naposledy aktualizován dne 15. 08. 2017